Jumat, 14 September 2007

Foto EOS 400D

08-01-27 Telpon danTaman Baru
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

07-11-20 Siti Bis Bonding
Ngambek t jadi Bonding 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Dah Bonding 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 --

07-11-02 My Home
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Garden 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 --

07-06-27 (Siti Cantik)

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Mantan 47 48 49 50 51 52 53 54 --

07-06-21 (Siti Persuated)
Alam 01 02 03 04 05 06 Ne Siti 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Imel Baju Biru 20 21 22 23 24 Siti 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Flower 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 --

07-06-19 (Siti Keluarga)
Nopi 01 02 03 Eka 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Nopi 59 60 61 62 63 64 Eka 65 66 67 68 69 70 71 72 Siti 73 74 75 76 Keluarga 77 78 79 80 81 Eka 82 83 84 85 86 87 88 Kel 89 90 91 ;92 93 Siti Cimut 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 Eka minum jamu 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 --

18-06-2007 (Siti - Eka)
Win 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Depan rumah 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Dalam Rumah 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Eka 61 62 Siti 63 64 Siti-Eka 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Siti 75 76 77 78 79 80 81 --

16-06-2007 (Tripod & Penggaris)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 --

10-06-2007 (Ewin BJ Hitam) :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 09 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 --

09-06-2007 (Kucing)
:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 kucing 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 --

08-06-2007 (Ultah Siti)
:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

08-06-07 (coba)
:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 --
08-06-2007 :
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 --

07-06-2007 (Ok) :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 --

05-06-2007
(beginning)
:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 --<;/span>